Editura Cetatea de Scaun - de 22 de ani facem istorie

Ghid pentru autori

Descrierea procesului de recenzare a manuscriselor științifice

Editura Cetatea de Scaun a adoptat, încă de la începutul activității sale, sistemul peer-review, ca o modalitate de selecție, după criteriul calității științifice, a lucrărilor publicate. Vizându-se din debut domeniul mai larg umanist, dar în special istoria și arheologia, a fost elaborată o listă a potențialilor referenți, în funcție, pe de o parte, de prestigiul lor academic iar pe de alta, de perioada istorică de care se ocupau, dorindu-se, în măsura disponibilității, acoperirea întregului palier cronologic și a sub-domeniilor de specialitate. Desigur, pe parcursul activității editurii, lista a fost modificată cu noi nume de specialiști, cât mai compatibile, ca formație, cu tema lucrării pe care urmau să o recenzeze.

Într-o primă etapă, redactorul-sef primește materialele la adresa editura@cetateadescaun.ro și întreține corespondența cu autorii, în vederea compatibilizării lucrării cu normele redacționale ale editurii. Tot în această etapă, colegiul redacțional evaluează intern calitatea și viabilitatea manuscrisului, nișa de public căruia i se adresează, tirajul cerut de piața de carte etc. În final, în funcție de opinia generală, se decide acceptarea, acceptarea cu modificări sau respingerea acestora. În cazul lucrărilor respinse, secretarul de redacție ii va comunica autorului decizia adoptata, iar in cazul celor acceptate cu modificări, secretarul de redacție va solicita efectuarea acestor modificări. Aceasta metodologie permite trierea și îmbunătățirea lucrărilor chiar din această etapă, a evaluării interne a materialelor.

Manuscrisele care au reușit să depășească etapa recenzării interne sunt transmise de redactorul-șef la minim doi recenzori, de preferință unuia dintre membrii colegiului de evaluatori externi redacției (vezi lista Evaluatori externi redacției) și unui recenzor invitat, în funcție de tematica și de domeniul de cercetare al recenzorului. Dacă este vorba despre o lucrare de doctorat, preferăm să ne adresăm direct referenților ce au evaluat lucrarea, deoarece ei deja și-au dat girul științific și cunosc textul, putând aduce observații pertinente în vederea creșterii calității științifice.

Fiecărui recenzor i se solicită să evalueze următoarele aspecte: titlul lucrării, documentele edite și inedite utilizate, materialul grafic folosit, meritele științifice – contribuția științifică pentru dezvoltarea domeniului abordat, claritatea exprimării, prezentarea contextului cercetării, originalitatea, motivarea materialului, pertinența concluziilor etc. Recenziile vor fi transmise redactorului-șef, într-un termen de cel mult două luni, cu recomandarea de acceptare, acceptare cu modificări sau respingere a manuscrisului respectiv. Dacă ambele recenzii propun respingerea, acesta va fi respins „de facto” și hotărârea va fi transmisă, în cel mai scurt timp, autorului (autorilor). Dacă numai unul dintre recenzori va susține respingerea, manuscrisul va fi supus evaluării unui recenzor independent, care poate decide acceptarea, acceptarea cu modificări sau respingerea lucrării. Decizia va fi transmisă redactorului-șef, care va acționa conform. Dacă lucrarea este acceptată, ea poate avea o prefață care să cuprindă observațiile – recenzia unuia dintre recenzori (dacă acesta este de acord) sau un text al unuia dintre recenzori, scris special în acest scop. În cazul lucrărilor acceptate cu modificări, autorilor acestora li se va solicita ca, într-o perioada de maxim trei luni, să-și reevalueze textul. În cazul respingerii manuscrisului, redactorul-șef va întocmi o scrisoare către autor/autori, în care va fi prezentată motivația clară a acestei decizii.

Această metoda permite ca procesul de recenzare sa fie coerent, competent, bine argumentat și democratic, protejând interesele autorilor și ale recenzorilor. Totodată, în cursul procesului de recenzare, calitatea științifică a manuscriselor crește, în urma feedback-ului primit de la recenzori, ceea ce are efecte pozitive asupra sporirii satisfacției publicului-țintă al editurii.

0
    0
    Coș de cumpărături
    Coșul este golÎnapoi la produse