Editura Cetatea de Scaun - de 22 de ani facem istorie

Guvernarea Miron Cristea

Colecție: Istorie e-book
Cod produs: CS00510
ISBN: 978-606-537-641-0
An apariție: 2023
Nr. pagini: 308
Format: e-book pdf

PREȚ 0,00 lei

Disponibil pentru precomandă

Descriere

Deși Patriarhul Miron Cristea – care, la rândul său, inaugura o premieră în țara noastră, în sensul că pentru prima dată cea mai înaltă față bisericească ocupa demnitatea de prim-ministru – personalitatea acestuia, elementele care l-au determinat pe rege să recurgă la această „inovație” în viața politică românească și să-i încredințeze acestuia conducerea guvernului, precum și factorii care au fost luați în considerare de întâi-stătătorul Bisericii Ortodoxe Române pentru a accepta greaua responsabilitate și rolul rezervat lui în cadrul noului regim politic au atras, mai puțin, atenția istoricilor. Explicațiile acestui fenomen sunt multe și ele dau, parțial, caracteristica epocii.
Iunie 2009
Ion Calafeteanu

Instaurarea regimului autoritar al regelui Carol al II-lea, în februarie 1938, avându-l ca președinte al Consiliului de Miniștri pe Patriarhul Miron Cristea, a fost rezultatul a doi factori. Este vorba, în primul rând, de intenția regelui Carol al II-lea de a instaura un regim de autoritate personală la care se gândise încă din momentul urcării sale pe tronul României, în 1930, și în direcția căruia a acționat după aceea permanent, prin diverse metode: formarea unei camarile, fărâmițarea partidelor politice, atragerea de partea sa a unor personalități politice nemulțumite de minusurile democrației românești, compromiterea sau izolarea oamenilor politici care nu răspundeau cerințelor suveranului etc.
Al doilea factor era reprezentat de cadrul politic intern și internațional. Climatul politic intern, la sfârșitul anului 1937 și începutul anului 1938, se caracteriza prin ascensiunea forțelor politice de extremă dreapta, ca urmare a pierderii încrederii populației de către partidele politice democratice, fărâmițarea forțelor politice, rivalitățile dintre partide și dintre oameni politici atinseseră cote extrem de înalte (de care regele nu era străin), cu alte cuvinte autocompromiterea democrației românești, la care contribuise și regele.

Cristian Vasile Petcu

Cuprins

CUVÂNT ÎNAINTE. 9

INTRODUCERE. 13

CAPITOLUL I   SITUAȚIA POLITICĂ INTERNĂ A  ROMÂNIEI LA SFÂRȘITUL ANULU11937   17

1.1. ASCENSIUNEA GĂRZII DE FIER.. 17

1.2. REGELE CAROL AL II-LEA Șl CRIZA PARTIDELOR POLITICE   28

1.3. ALEGERILE PARLAMENTARE DIN DECEMBRIE 1937. 36

CAPITOLUL II  PREMISELE POLITICE ALE INSTALĂRII GUVERNULUI MIRON CRISTEA    49

2.1. GUVERNUL GOGA-CUZA SAU ÎNCERCAREA EȘUATĂ DE IEȘIRE DIN CRIZA POLITICĂ    49

2.2. MĂSURILE ADOPTATE DE GUVERNUL  GOGA-CUZA.. 57

2.3. REACȚIA FORȚELOR POLITICE FAȚĂ DE CRIZA INTERNĂ A ȚĂRII  66

2.4. INSTALAREA GUVERNULUI MIRON CRISTEA.. 75

CAPITOLUL III  MIRON CRISTEA:  IERARHUL ȘI LUPTĂTORUL  PENTRU CAUZA NAȚIONALĂ    81

3.1. FAMILIA SI STUDIILE. 83

3.2. ACTIVITATEA ÎN CADRUL ARHIEPISCOPIEI SIBIULUI. 85

3.3. EPISCOP AL CARANSEBEȘULUI. 94

3.4. MIRON CRISTEA Șl ROLUL SĂU ÎN ACTUL  MARII UNIRI DE LA ALBA IULIA    99

3.5. MITROPOLIT PRIMAT. UNIFICAREA ADMINISTRATIVĂ A BISERICII ORTODOXE ROMÂNE   105

3.6. ÎNFIINȚAREA PATRIARHIEI. RECUNOAȘTEREA Șl ÎNVESTIREA PRIMULUI PATRIARH ROMÂN, MIRON CRISTEA (1925-1939)  114

3.7. ORGANIZAREA BISERICII ORTODOXE ROMÂNE ÎN TIMPUL PATRIARHULUI MIRON CRISTEA    125

3.7.1. Legea privind organizarea Bisericii Ortodoxe Române (1925) 125

3.7.2. Înființarea de noi episcopii 128

3.7.3. Înființarea Institutului Biblic 132

3.7.4. Tiparul și cartea bisericească în timpul lui Miron Cristea. 134

3.7.5. Activitatea gospodărească. 138

3.7.6. Învățământul teologic 143

3.8. ACTIVITATEA LUI MIRON CRISTEAÎN PLANUL RELAȚIILOR BISERICII ORTODOXE ROMÂNE CU CELELALTE BISERICI CREȘTINE Șl CU ORGANIZAȚIILE CREȘTINE INTERNAȚIONALE. 149

3.8.1. Relațiile cu diferite Biserici creștine 149

3.8.2. Relațiile cu Bisericile Ortodoxe surori 160

3.8.3. Propunerea mitropolitului primat Miron Cristea pentru organizarea unui nou sinod ecumenic – 1920  163

3.8.4. Biserica Ortodoxă Română și conferințele panortodoxe 166

CAPITOLUL IV   GUVERNAREA MIRON CRISTEA.. 171

4.1. O PRIMĂ EXPERIENȚĂ POLITICĂ: REGENȚA.. 171

4.2. ALEGEREA LUI MIRON CRISTEA CA PRIM-MINISTRU Șl INSTITUIREA GUVERNULUI DE UNIUNE NAȚIONALĂ    179

4.3. ROMULGAREA NOII CONSTITUȚII  DE LA 27 FEBRUARIE 1938   196

4.4. ROLUL PATRIARHULUI MIRON CRISTEA ÎN CONDUCEREA STATULUI; RAPORTURILE CU REGELE CAROL AL II-LEA    209

4.5. AL DOILEA GUVERN MIRON CRISTEA.. 218

4.6. AL TREILEA GUVERN MIRON CRISTEA.. 249

4.7. MOARTEA PATRIARHULUI. 253

CAPITOLUL V  POLITICA EXTERNĂ A GUVERNELOR MIRON CRISTEA    261

CONCLUZII. 303

 

 

Cuvânt înainte

Dacă anii 1938-1939 s-au bucurat de o atenție, aș spune meritată, din partea istoricilor români – și nu numai -, având în vedere complexitatea și gravitatea evenimentelor interne și internaționale din această perioadă, interesul acestora s-a concentrat îndeosebi asupra personalității regelui Carol al II-lea. Un interes explicabil, de altfel, întrucât acest Jucător înnăscut’4 – cum îl califica Francisco Veiga pe regele României – inaugura în țară, al cărei monarh era, un regim politic autoritar, în fruntea căruia se afla chiar… „regele jucător”.

Deși Patriarhul Miron Cristea – care, la rândul său, inaugura o premieră în țara noastră, în sensul că pentru prima dată cea mai înaltă față bisericească ocupa demnitatea de prim-ministru – personalitatea acestuia, elementele care l-au determinat pe rege să recurgă la această „inovație” în viața politică românească și să-i încredințeze acestuia conducerea guvernului, precum și factorii care au fost luați în considerare de întâi-stătătorul Bisericii Ortodoxe Române pentru a accepta greaua responsabilitate și rolul rezervat lui în cadrul noului regim politic au atras, mai puțin, atenția istoricilor. Explicațiile acestui fenomen sunt multe și ele dau, parțial, caracteristica epocii.

Domnul dr. Cristian Vasile Petcu, lector la Facultatea de Teologie a Universității „Valahia” din Târgoviște, prin lucrarea pe care ne-o prezintă, a căutat nu numai să aducă un plus de informații asupra unei perioade de răscruce din istoria României, ci ne propune și o serie de interpretări, de clarificări și de concluzii cu privire la premisele și resorturile de natură diversă care au dus la soluția – „deloc surprinzătoare și care are logica sa”, cum spune autorul – instaurării regimului autoritar al regelui Carol al II-lea, având ca premier pe Patriarhul Miron Cristea. „Aș îndrăzni să spun – scrie dr. Cristian Vasile Petcu – că era singura soluție, având în vedere momentul istoric concret”. Desigur, existau și alte soluții, dar cu siguranță regele Carol al II-lea a considerat-o pe aceasta ca fiind cea mai bună. în primul rând pentru el.

Autorul arată, pe larg, avantajele pentru acesta ale numirii Patriarhului în fruntea guvernului. în primul rând, desemnarea aceasta implica Biserica Ortodoxă Română, clerul și masele de credincioși, cel puțin formal, în sprijinul regimului de autoritate regală. în al doilea rând, numirea atenua temerile unor cercuri că anumite partide politice și oameni politici și-ar fi putut consolida poziția în stat în detrimentul celorlalte. Or, numirea unui om din afara politicului, care mai era și Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, nu ridica atâtea rivalități și nu rănea atâtea orgolii, astfel că lumea politică putea accepta mai ușor un asemenea guvern, inclusiv noul regim politic. în al treilea rând, la numirea primului ministru regele a avut în vedere, pe de o parte, atașamentul Gărzii de Fier față de BOR și respectul față de capii Bisericii și a sperat ca în felul acesta să determine o atitudine mai puțin intransigentă a Gărzii față de regim, iar pe de altă parte, a avut în vedere și posibilitatea desprinderii de Gardă a unei părți dintre apropiații și membrii acesteia, unii dintre ei atrași spre această mișcare de manifestările religioase ale Gărzii de Fier. în sfârșit, în al patrulea rând, rolul primului ministru în actul guvernării era minim, adică exact ceea ce voia regele, care dorea un guvern „al lui11, din toate punctele de vedere. Era un proiect gândit de mult, exersat în timpul guvernării Gheorghe Tătărescu și Octavian Goga, și chiar mărturisit de rege, public, la sfârșitul lunii ianuarie 1938, când declara: „Guvernul este guvernul meu. Trebuie să aibă aprobarea mea. în ziua când nu voi mai fi mulțumit de felul în care se ocupă de treburile țării, voi cere schimbarea lui. Dacă nu voi fi satisfăcut de guvern, îi voi cere fără ezitare să plece de la putere și va pleca, dacă va fi nevoie”.

Există în lucrare și o analiză extrem de convingătoare în ceea ce privește motivațiile care l-au determinat pe Patriarhul Miron Cristea să accepte demnitatea de prim-ministru. Sunt aduse în prim plan argumente precum principiul „simfoniei11 între Biserică și stat, specific spațiului religios ortodox; postura de „om de echilibru11, care era de natură să-l măgulească pe Patriarh; trecutul său de luptător pentru cauza națională, care nu-i permitea să stea deoparte într-un moment extrem de greu pentru țară; patriotismul său, adversitatea față de certurile dintre partidele politice în detrimentul țării și, nu în ultimul rând, dinasticismul lui.

Toate acestea sunt realități peste care nu se poate trece, cum nu se poate trece nici peste faptul că Patriarhul și-a legat numele de instaurarea în țară a unui regim nedemocratic, autoritar, chiar dacă rolul lui a fost unul de „paravan4* pentru adevăratul „fac-totum” în țară, care era regele Carol al II-lea. De altfel, în ultimele luni ale guvernării Miron Cristea, tot mai mult s-a impus în cadrul activității guvernului vicepremierul Armând Călinescu, care îi ținuse locul la conducerea guvernului în perioada în care Patriarhul nu-și putuse exercita prerogativele datorită bolii sale (decesul va surveni în martie 1939) și care îi va urma și la conducerea guvernului.

Lucrarea d-lui dr. Cristian Vasile Petcu, pe baza unor bogate informații, în mare parte provenite din arhivele românești, reușește să redea întregul dramatism al unei epoci în care, în fața unor pericole externe extrem de grave, societatea românească nu a găsit calea spre o adevărată și puternică unitate națională. Dimpotrivă – și autorul arată acest lucru -, niciodată până atunci românii nu fuseseră mai dezbinați și, deci, mai slabi. Iar rezultatele nefaste ale acestei situații, agravate de evoluțiile internaționale, nu au întârziat să apară.

Iunie 2009

Ion Calafeteanu

Introducere

Guvernarea Miron Cristea – care se identifică pentru cei mai mulți cercetători cu instalarea regimului autoritar al regelui Carol al II-lea – a stârnit întotdeauna un viu interes în rândul istoricilor. în mod justificat, atenția cvasigenerală s-a concentrat asupra rolului jucat de suveranul român, care, într-o perioadă de răscruce din istoria contemporană a României, a experimentat pentru prima oară un regim politic autoritar în țara noastră. Am putea spune că, de fapt, inaugura o suită de regimuri, care – pentru o scurtă perioadă – vor caracteriza istoria țării noastre până în 1989.

Mai puțini au fost, însă, istoricii care s-au oprit în cercetările lor asupra rolului pe care Patriarhul Miron Cristea l-a avut în perioada în care s-a aflat în fruntea guvernului României ca președinte al Consiliului de Miniștri. Dacă istoria oferă relativ numeroase exemple de implicare a capilor Bisericii în viața politică a țării, totuși niciodată până atunci în istoria noastră, un cap al Bisericii nu deținuse o asemenea înaltă demnitate politică în stat cum a fost cea de prim-ministru.

Acest fapt este cu atât mai surprinzător, cu cât el se petrece în istoria recentă, într-o perioadă în care linia de demarcație dintre Biserică și Stat era clar definită.

Prin lucrarea de față, am căutat să analizez perioada guvernării Miron Cristea, cu dorința explicită de a surprinde, ca elemente de noutate, factorii interni și externi care l-au determinat pe regele Carol al II-lea și pe o serie de oameni politici din jurul lui, să recurgă la o astfel de soluție, de a clarifica rolul Patriarhului și raporturile sale cu Carol al II-lea. Pentru a putea împlini acest deziderat, am considerat necesar:

 1. a identifica premisele și resorturile de natură politică care au generat instalarea regimului autoritar al regelui Carol al II-lea și, implicit, a guvernului Miron Cristea;
 2. a cunoaște personalitatea Patriarhului Miron Cristea ca om al Bisericii și ca om de stat pentru o corectă înțelegere atât a motivelor care au dus la desemnarea sa ca șef al guvernului, mobilurile interioare care l-au determinat pe acesta să accepte o asemenea responsabilitate, cât și, mai ales, a rolului jucat de Patriarh în demnitatea de prim ministru al României;
 3. a analiza istoric guvernarea Miron Cristea, atât în planul politicii interne, cât și externe, cu plusurile și minusurile sale, ținând cont de realitățile politice, sociale și economice ale momentului respectiv.

în funcție de obiectivele urmărite, am considerat adecvată structurarea lucrării în cinci capitole, începând cu cel dedicat analizei premiselor politice care au determinat instalarea regimului autoritar al regelui Carol al II-lea (Situația politică internă a României la sfârșitul anului 1937).

în fapt, premisele instalării unui guvern de uniune națională, cum a fost cel prezidat de Patriarhul Miron, în februarie 1938, pot fi identificate cu perioada imediat anterioară, cu frământările și luptele politice care au generat la nivelul anului 1937 o criză fără precedent în viața politică a țării. în același timp, nu trebuie neglijată situația internațională care a avut un impact important asupra evoluțiilor politice interne.

Capitolul al II-lea prezintă încercările eșuate de a găsi o soluție impasului politic în care se găsea țara, când politica unui regim de autoritate regală s-a impus atenției regelui și unui cerc de oameni din jurul lui ca singura soluție.

în Capitolul al III al lucrării este realizată o prezentare amplă a Patriarhului ca slujitor, ierarh și cap al Bisericii, deoarece Miron Cristea a fost și a rămas înainte de toate un om al Bisericii dedicat slujirii sale. Cunoașterea personalității sale bisericești am considerat-o de un real folos pentru înțelegerea comportamentului său politic, pentru că el a fost chemat să joace un rol politic, fiindcă ocupa cea mai înaltă demnitate în cadrul Bisericii Ortodoxe Române.

Capitolul al IV-lea tratează guvernarea Miron Cristea, împlinirile și neîmplinirile celor trei guverne conduse de Patriarh de-a lungul unui an, în care dificultățile și amenințările la adresa țării au crescut – și nu este o figură de stil! – de la o zi la alta. ,

Ultimul capitol (al V-lea) este consacrat politicii externe promovată de România în timpul guvernărilor conduse de Patriarh, încercărilor și amenințărilor la adresa suveranității și integrității teritoriale a țării și răspunsurile diplomației românești într-un mediu internațional tot mai ostil.

Lucrarea se încheie cu un succint capitol de „Concluzii”.

Pentru elaborarea lucrării, am folosit o serie de documente aflate în Arhiva Națională Istorică Centrală (menționăm aici fondurile Președinția Consiliului de Miniștri, Ministerul de Interne, Casa Regală), precum și documente aflate în Arhiva Institutului de Studii Istorice și Social-Politice) și Arhiva Ministerului Afacerilor Externe (Fondurile România – General, Mica înțelegere, înțelegerea Balcanică, Ungaria, Bulgaria, Germania, Anglia, Franța și altele).

De asemenea, am folosit în redactarea lucrării colecții de documente românești și străine, presa vremii și memorii ale oamenilor politici (Armând Călinescu, Constantin Argetoianu, Victor Slăvescu, Ioan Hudiță etc.), regelui Carol al II-lea și însemnări ale Patriarhului Miron Cristea.

Dintre cercetările științifice – mai vechi sau mai noi – consacrate acestei perioada, doresc să amintesc aici pe cele datorate lui Al.Gh. Savu, Ioan Scurtu, Gheorghe Buzatu, Florea Nedelcu, Florin Constantiniu, Eliza Campus, Viorica Moisuc, Constantin Botoran, Ion Calafeteanu, Gheorghe Sbână și alții. Ele mi-au fost de un real folos, nu numai prin informațiile bogate pe care le aduceau în circuitul științific și pe care le-am folosit la redactarea lucrării, ci și prin rigu­rozitatea analizelor efectuate și claritatea și onestitatea concluziilor.

0
  0
  Coș de cumpărături
  Coșul este golÎnapoi la produse

  Adaugă în coș