Editura Cetatea de Scaun - de 22 de ani facem istorie

Prăbuşirea imperiului sovietic. „Lecţii” în retrospectivă

Cod produs: CS00217
ISBN: 978-606-537-131-6
Nr. pagini: 300
Format: 17 x 24 cm

PREȚ 42,00 lei

Stoc epuizat

Descriere

Împlinirea a două de decenii de la momentul care a marcat disoluţia imperiului sovietic a prilejuit şi în România, la fel ca peste tot în lume, o efervescenţă a manifestărilor ştiinţifice menite a-i surprinde mai bine meandrele, semnificaţiile şi urmările în plan regional şi global.
În acest context se înscrie şi desfăşurarea la 21 noiembrie 2011, la sediul Universităţii Europei de Sud-Est „Lumina” din Bucureşti, a simpozionului 20 de ani de la prăbuşirea Imperiului Sovietic – „lecţii” în retrospectivă. Organizat de Facultatea de Ştiinţe Politice a Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative (SNSPA), Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, Institutul Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi Centrul pentru Geo­politică şi Studii de Securitate al Universităţii Europei de Sud-Est „Lumina”, simpozionul a analizat finalul „secolului scurt” – cum a denumit istoricul britanic Eric Hobsbwam secolul XX – dintr-o perspec­tivă inter­disciplinară. Au contribuit la această abordare atât formaţia şi specia­li­zarea diversă a participanţilor la simpozion (istorici, politologi, geo­po­liticieni şi analişti ai relaţiilor internaţionale), cât şi tematica panelurilor sale.
Primul panel, intitulat „provocări metodologice în studierea fenomenului prăbuşirii comunismului în Europa Centrală şi de Est”, pornind de la constatarea că, de regulă, istoricii şi politologii au tratat în mod diferit tematica prăbuşirii comunismului în Europa Centrală şi de Est, şi-a propus reconcilierea, cel puţin parţială, a demersului istoriografic cu cel politologic. Acestui deziderat îi sunt subsumate studiile semnate de Adrian Pop, Florin Abraham, Sorin Mitulescu, Constantin Hlihor, Andrei Ţăranu şi Teodora Stănescu Stanciu.
Al doilea panel, intitulat „incursiuni în durata scurtă a tranziţiei (1989 – 1991)”, recunoscând faptul că în cele două decenii scurse de la prăbuşirea imperiului sovietic s-au clarificat multe aspecte necunoscute ale acestui moment de cotitură din istoria relaţiilor internaţionale, dar au rămas şi multe aspecte încă insuficient elucidate, şi-a propus să evidenţieze câteva din paradigmele explicative şi „petele gri” ale reconstituirii veridice ale acestui moment. Studiile semnate de Constantin Corneanu, Gheorghe Stoica, Vasile Buga şi Pavel Moraru ilustrează această preocupare.
Al treilea panel, intitulat “lecţiile globale ale prăbuşirii comunismului în Europa Centrală şi de Est” a urmărit să contureze câteva din tendinţele care au marcat Europa central-răsăriteană în cele două decenii scurse de la momentul disoluţiei imperiului sovietic şi să descifreze liniile directoare majore ale restructurării sistemului internaţional. Au încercat să ofere răspunsuri acestei problematici, din varii unghiuri de vedere, prin studiile lor, Liliana Popescu, Eugen Lungu, Iulian Chifu şi Adrian Severin.
Reflecţii asupra evenimentelor revoluţionare din perioada anilor 1989-1991şi a consecinţelor lor regionale şi globale la împlinirea a douăzeci de ani de la producerea lor, comunicările prezentate la simpozionul mai sus amintit, reunite în paginile volumului de faţă, se constituie, totodată, într-un îndemn la dialog pluridisciplinar în abordarea momentelor de cezură funda­mentale ce au marcat evoluţia sistemului internaţional în integralitatea sa.

Prof. univ. dr. Adrian Pop
Facultatea de Ştiinţe Politice, SNSPA

0
    0
    Coș de cumpărături
    Coșul este golÎnapoi la produse

    Citește mai mult