Editura Cetatea de Scaun - de 22 de ani facem istorie

Două decenii de relații româno-sovietice: 1965-1985. Documente. Volumul (15)

Cod produs: CS00508
ISBN: 978-606-537-611-3
An apariție: 2023
Nr. pagini: 562
Format: 170x240 mm

PREȚ 150,00 lei

3 în stoc

Descriere

Notă asupra ediției

Colecția de studii și documente având drept temă România – Supraviețuire și afirmare prin diplomație în anii Războiului Rece, proiect editorial de mare extensiune realizat sub egida Fundației Europene Titulescu, se îmbogățește de data aceasta cu patru volume (14, 15, 16 și 17) consacrate relațiilor româno-sovietice de-a lungul a două decenii: 1965-1985. Profilul este similar celor trei volume (5, 6 și 7) dedicate relațiilor româno-americane și celor două volume (10 și 11) privind relațiile româno-vest-germane.
Tabloul raporturilor de mare amplitudine și complexitate dintre cele două țări, al contradicțiilor, divergențelor și tensiunilor de neimaginat între state aliate, este mult mai cuprinzător decât aspectele degajate din documentele cuprinse în cele patru volume supuse atenției cititorului. O demonstrează convingător numeroasele documente, provenind în principal din arhivele românești, incluse într-un număr de 19 volume publicate în decursul anilor, menționate în ordine cronologică, în Anexă.
Pentru toți cei interesați de cunoașterea modului în care s-au desfășurat relațiile politice, economice, cultural-științifice și militare dintre România și Uniunea Sovietică în cele două decenii (1965-1985), documentele incluse în cele patru volume se constituie într-o sursă inepuizabilă de date, fapte și evenimente.
Într-un raport de complementaritate pertinentă cu volumele de documente, se află o bogată și variată literatură de specialitate-volume, monografii, studii, articole, privind diferite aspecte ale relațiilor româno-sovietice pe parcursul celor 45 de ani, după cum o atestă bibliografia atașată la sfârșitul volumul al 17-lea.
Documentele cuprinse în cele patru volume provin, asemenea volumelor anterioare, din fondul Arhivelor Naționale ale României și al Arhivei Diplomatice a M.A.E. al României. Editorii exprimă întreaga gratitudine personalului acestor prestigioase instituții pentru sprijinul generos acordat.
Ne revine agreabila îndatorire de a adresa cordiale mulțumiri domnului Ambasador Nicolae Ropotean pentru efectuarea traducerii în limba engleză a cuprinsului celor patru volume, a considerațiunilor introductive și a notei asupra ediției, devenind practic coeditor al acestora. În egală măsură, exprimăm sincere mulțumiri și domnului Profesor Emil Iorga pentru versiunea în limba română a documentului referitor la reuniunea din Crimeea, din 2 august 1971, a conducătorilor partidelor comuniste și muncitorești din unele țări socialiste, la care liderul român nu a fost invitat.
Editorii

ANEXĂ
1. Politica externă a României socialiste, Dezbaterile Sesiunii Marii Adunări Naționale din 24-26 iulie 1967, București, Editura Politică, 1967.
2. Ioan SCURTU, coordonator, România. Retragerea trupelor sovietice. 1958. Culegere de documente, București, Editura Didactică și Pedagogică, 1996.
3. Mihai RETEGAN, Război politic în blocul comunist. Relații româno-sovietice în anii șaizeci. Documente, București, Editura RAO, 2002.
4. Mioara ANTON, Ioan CHIPER, Instaurarea regimului Ceaușescu. Continuitate și ruptură în relațiile româno-sovietice, București, Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului, Institutul Român de Studii Internaționale „Nicolae Titulescu”, 2003.
5. Florian BANU, Liviu ȚĂRANU, Aprilie 1964. „Primăvara de la București”. Cum s-a adoptat „Declarația de independență a României?”, București, Editura Enciclopedică, 2004.
6. Mihai RETEGAN, Alesandru DUȚU, Război politic în blocul comunist. Documente, vol. II, București, Editura Tritonic, 2004.
7. Constantin OLTEANU, Alesandru DUȚU, Constantin ANTIP, România și Tratatul de la Varșovia: istoric, mărturii, documente, cronologie, București, Editura Pro Historia, 2005.
8. Gavriil PREDA, Petre OPRIȘ, România în Organizația Tratatului de la Varșovia 1954-1968, vol. I, București, Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului, 2008.
9. Gavriil PREDA, Petre OPRIȘ, România în Organizația Tratatului de la Varșovia 1954-1968, vol. II, București, Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului, 2009.
10. Dumitru PREDA, editor, 1968. Primăvara de la Praga. Documente diplomatice. Ianuarie 1968-Aprilie 1969, București, Editura MondoMedia, 2009.
11. Mioara ANTON, România și Tratatul de la Varșovia. Conferințele miniștrilor Afacerilor Externe și ale adjuncților lor (1966-1991), București, Editura Alpha MDN, 2009.
12. Gheorghe E. COJOCARU, Confruntarea sovieto-română pe frontul ideologic din R.S.S. Moldovenească (1968-1989). Studii și documente, Iași, Opera Omnia, Tipo Moldova, 2011.
13. Dan CĂTĂNUȘ, Vasile BUGA, Gh. Gheorghiu-Dej la Stalin. Stenograme, note de convorbire, memorii 1944-1952, București, Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului, 2012.
14. Vasile BUGA, O vară fierbinte în relațiile româno-sovietice. Convorbirile de la Moscova din iulie 1964, București, Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului, 2012.
15. Elena NEGRU, Gheorghe NEGRU, „Cursul deosebit” al României și supărarea Moscovei. Disputa sovieto-română și campaniile propagandistice antiromânești din RSSM (1965-1989). Studiu și documente, vol. I, 1965-1975, Chișinău, Institutul Cultural Român, 2012.
16. Elena NEGRU, Gheorghe NEGRU, „Cursul deosebit” al României și supărarea Moscovei. Disputa sovieto-română și campaniile propagandistice antiromânești din RSSM (1965-1989). Studiu și documente, vol. II, 1976-1989, Chișinău, Tehnica – Info, 2016.
17. Nicolae ECOBESCU, România și negocierea Tratatului de neproliferare a armelor nucleare. Documente, în vol. 8 al Colecției de studii și documente România – Supraviețuire și afirmare prin diplomație în anii Războiului Rece, coordonator Ambasador Nicolae Ecobescu, București, Fundația Europeană Titulescu, 2016.
18. Nicolae ECOBESCU, Paraschiva BĂDESCU, Corneliu Mănescu, ministrul de Externe al României, Președinte al Adunării Generale al O.N.U. Sesiunea a XXII-a, 19 septembrie 1967-23 septembrie 1968. Documente, în vol. 9 al Colecției de studii și documente România – Supraviețuire și afirmare prin diplomație în anii Războiului Rece, coordonator Ambasador Nicolae Ecobescu, București, Fundația Europeană Titulescu, 2017.
19. Nicolae ECOBESCU, Delegația României la Sesiunea a XXVI-a a Adunării Generale O.N.U. O sesiune marcată de patru crize de interes politic major. Documente, în vol. 12 al Colecției de studii și documente România – Supraviețuire și afirmare prin diplomație în anii Războiului Rece, coordonator Ambasador Nicolae Ecobescu, București, Fundația Europeană Titulescu, 2019.

Lista documentelor

Lista documentelor

 1. 1970, februarie 9, București, Notă a Ministerului Afacerilor Externe, semnată de ministrul Corneliu Mănescu, către Nicolae Ceaușescu, președintele Consiliului de Stat al României, cu privire la convorbirea pe care a avut-o cu ambasadorul Uniunii Sovietice la București, A.V. Basov, însoțită de anexele I-II, referitoare la discuțiile sovieto-vest-germane de la Moscova…….19
 2. 1970, februarie 25, București. Nota de audiență privind discuția dintre Corneliu Mănescu, ministrul Afacerilor Externe al României, cu A.V. Basov, ambasadorul Uniunii Sovietice la București, referitoare la propunerea președintelui Finlandei, Urho Kekkonen, de constituire a unui grup pregătitor în vederea convocării Conferinței europene pentru securitate …………………….28
 3. 1970, martie 7, București. Raport înaintat de generalul Ion Ioniță, ministrul Forțelor Armate al României, lui Nicolae Ceaușescu, secretar general al PCR, referitor la discuțiile purtate la Moscova, în perioada 3 – 4 martie 1970, între general-colonel Ion Gheorghe, prim-adjunct al ministrului Forțelor Armate și șef al Marelui Stat Major și mareșalul I.I. Iakubovski, comandantul suprem al Forțelor Armate Unite, privind concepția aplicației prevăzute a se desfășura pe teritoriul României, în martie 1970 ………………………………………….32
 4. 1970, martie 10, București. Telegrama adresată de general-colonel Ion Gheorghe, prim-adjunct al ministrului Forțelor Armate și șef al Marelui Stat Major, mareșalului I.I. Iakubovski, comandant suprem al Forțelor Armate Unite, privind concepția românească de desfășurare a aplicației comune preconizată a avea loc în România, în martie 1970 ………………………………………36
 5. 1970, aprilie 16, București. Nota cu privire la audiența acordată de Nicolae Ceaușescu, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, ambasadorului Uniunii Sovietice la București, A.V. Basov …………..37
 6. 1970, mai 17, București. Extras din stenograma ședinței Comitetului Executiv al CC al PCR cu privire la pregătirea vizitei oficiale a delegației române, condusă de Nicolae Ceaușescu, în Uniunea Sovietică ……………………38
 7. 1970, mai 19, Moscova. Stenograma convorbirilor dintre delegațiile română și sovietică, conduse de Nicolae Ceaușescu, secretar general al PCR, respectiv Leonid I. Brejnev, secretar general al CC al PCUS, unde s-au discutat stadiul relațiilor la nivel de partid și de stat dintre cele două țări, precum și aspecte ale relațiilor internaționale ………………………………………………………………43
 8. 1970, mai 20, București. Protocolul nr. 10 al ședinței Comitetului Executiv al CC al PCR cu privire la rezultatele vizitei oficiale a delegației României, condusă de Nicolae Ceaușescu – secretar general al PCR, în Uniunea Sovietică ……………..122
 9. 1970, mai 20, București. Stenograma ședinței Comitetului Executiv al CC al PCR privind vizita oficială efectuată de delegația României, condusă de Nicolae Ceaușescu, în Uniunea Sovietică …………………………………………………….123
 10. 1970, iulie 1, București. Protocolul nr. 14 al ședinței Comitetului Executiv al CC al PCR cu privire la pregătirile pentru vizita oficială a delegației sovietice în România, 6-7 iulie 1970 …………………………………………………………….141
 11. 1970, iulie 1, București. Stenograma ședinței Comitetului Executiv al CC al PCR privind pregătirile pentru vizita oficială în România, a delegației sovietice, conduse de A.N. Kosîghin, președintele Consiliului de Miniștri al Uniunii Sovietice………………………………………………………………………………………..143
 12. 1970, iulie 1, București. Stenograma discuțiilor dintre Nicolae Ceaușescu, președintele Consiliului de Stat al RSR, și L.F. Iliciov, adjunct al ministrului Afacerilor Externe al URSS, referitoare la apropiata vizită oficială a delegației sovietice în România, pentru semnarea Tratatului de prietenie româno-sovietic ………………………………………………………………………………………….154
 13. 1970, iulie 6, București. Stenograma convorbirilor oficiale româno-sovietice, a delegațiilor conduse de Ion Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de Miniștri al RSR, precum și cea condusă de A.N. Kosîghin, președintele Consiliului de Miniștri al URSS, care au avut loc la Consiliul de Miniștri, cu prilejul semnării Tratatului de prietenie, colaborare și asistență mutuală româno-sovietic ………………………………………………………………………….157
 14. 1970, iulie 7, București. Stenograma discuțiilor dintre Nicolae Ceaușescu, secretar general al PCR, și președinte al Consiliului de Stat al RSR, și A.N. Kosîghin, președintele Consiliului de Miniștri al URSS, conducătorul delegației sovietice, cu prilejul semnării Tratatului de prietenie dintre cele două țări ………176
 15. 1970, iulie, București. Protocolul privind tratativele purtate de Ion Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de Miniștri al RSR, și A.N. Kosîghin, președintele Consiliului de Miniștri al URSS, pe marginea încheierii Tratatului de prietenie dintre cele două țări ………………………………………………191
 16. 1970, iulie 7, București. Textul Tratatului de prietenie, colaborare și asistență mutuală, încheiat între România și URSS ……………………………………207

 

 

 1. 1970, august 20, Moscova. Punctul de vedere al părții române, susținut de Nicolae Ceaușescu, conducătorul delegației, la ședința Comitetului Politic Consultativ al statelor participante la Tratatul de la Varșovia, în legătură cu semnarea la 12 august 1970, la Moscova, a Tratatului dintre URSS și Republica Federală a Germaniei ……………………………………………………………..211
 2. 1970, octombrie 28, București. Nota de propuneri a Ministerului Afacerilor Externe al României către Paul Niculescu-Mizil, membru al Comitetului Executiv al Prezidiului Permanent și secretar al CC al PCR, cu privire la schimbul instrumentelor de ratificare a Tratatului de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre România și URSS …………………………..217
 3. 1970, noiembrie 2, București. Informare privind vizita președintelui Franței, George Pompidou, în URSS (6-13 octombrie 1970), transmisă de ambasadorul Uniunii Sovietice la București, A.V. Basov, cu ocazia audienței la Nicolae Ceaușescu, președintele Consiliului de Stat al României ……………………219
 4. 1970, noiembrie 25, București. Textul discuției telefonice dintre Nicolae Ceaușescu, secretar general al PCR, și Leonid I. Brejnev, secretar general CC al PCUS, pe marginea securității europene, tratativele dintre RFG și Polonia pentru semnarea unui tratat privind frontiera dintre cele două state, statutul Berlinului, problema vietnameză, Orientul Apropiat …………………..223
 5. 1971, aprilie 1, Moscova. Cuvântarea ținută de Nicolae Ceaușescu, secretar general al PCR, la Congresul al XXIV-lea al PCUS ………………………..227
 6. 1971, august 2, Crimeea – URSS. Notă despre desfășurarea întâlnirii din Crimeea din 2 august 1971– original și traducere din limba germană ……232
 7. 1971, august 4, Moscova. Telegramă trimisă de Teodor Marinescu, ambasadorul României la Moscova, către George Macovescu, prim-adjunct al ministrului Afacerilor Externe, referitoare la întâlnirea conducătorilor statelor socialiste din Crimeea, din 2 august 1971, și absența țării noastre remarcată de ziariștii și diplomații străini, acreditați în capitala Uniunii Sovietice ……………..284
 8. 1971, august 8, Washington. Telegramă trimisă de Gheorghe Ioniță, însărcinat cu afaceri a.i., către George Macovescu, prim-adjunct al ministrului Afacerilor Externe, privind întâlnirea din Crimeea din 2 august 1971 a conducătorilor de partid din unele țări socialiste și absența României, reflectată în cercurile politice, diplomatice și de presă din SUA ……………….286

 

 

 

 1. 1971, august 25, Washington. Telegramă trimisă de Corneliu Bogdan, ambasadorul României, către Direcția Presei din MAE referitoare la – citând surse de presă americane – renunțarea de către URSS de a mai executa manevre militare programate în luna august, în aproprierea granițelor României, ca mijloc de presiune pentru relațiile prietenești ale acesteia cu China ………………………………………………………………………………………………………….288
 2. 1971, august 31, San Clemente – California – SUA. Memorandumul convorbirii dintre Henry A. Kissinger, consilier prezidențial pe probleme de securitate națională și Corneliu Bogdan, ambasadorul României la Washington, pentru a transmite președintelui SUA, Richard Nixon considerentele președintelui Consiliului de Stat al RSR, Nicolae Ceaușescu legate de situația din Europa de Est …………………………………………………………………………………………………289
 3. 1971, septembrie 17, Washington. Memorandumul convorbirii dintre Richard Nixon, președintele SUA, și Corneliu Bogdan, ambasadorul României la Washington, privind temerile președintelui Nicolae Ceaușescu legate de presiunile sovietice asupra României …………………………………………………………295
 4. 1971, decembrie 17, București. Textul discuției telefonice dintre Nicolae Ceaușescu, secretar general al PCR, și Leonid I. Brejnev, secretar general al CC al PCUS, cu privire la aniversarea zilei de naștere a liderului sovietic ……………………………………………………………………………………………………….298
 5. 1972, iulie 31, Yalta – URSS. Extras din stenograma discuțiilor din Crimeea a conducătorilor de partid și de stat din unele țări socialiste est – europene, referitoare la un schimb de păreri și o informare reciprocă în probleme vizând colaborarea economică, politică și în alte domenii ……….299
 6. 1972, iulie 31, București. Nota de propuneri a Ministerului Afacerilor Externe al României către Nicolae Ceaușescu, președintele Consiliului de Stat, cu privire la negocierile cu URSS pentru delimitarea platoului continental din Marea Neagră, însoțită de anexe + hartă …………………………………………………….329
 7. 1972, august 1, Yalta – URSS. Stenograma convorbirii dintre Nicolae Ceaușescu, secretar general al PCR, și Leonid I. Brejnev, secretar general CC al PCUS, privind relațiile bilaterale și aspecte ale relațiilor internaționale …….339
 8. 1972, august 21, București. Extras din protocolul nr. 24 al ședinței Prezidiului Permanent al CC al PCR cu privire la: aderarea României la FMI și BIRD, proiect legat de conectarea rețelelor de transmisiuni ale armatelor din cadrul Tratatului de la Varșovia, informare pe marginea întâlnirii din Crimeea ș.a. ………………………………………………………………………………………………………………365
 9. [1973 – posibil, documentul nefiind datat] Washington. Studiu întocmit de Grupul de lucru interdepartamental al Consiliului de Securitate Națională pe Europa, referitor la România și stadiul relațiilor româno-sovietice – original și traducere din limba engleză ……………………………………………………367
 10. 63. 1973, iulie 31, Crimeea – URSS. Cuvântul lui Nicolae Ceaușescu, secretar general al PCR, la întâlnirea prietenească a conducătorilor unor partide comuniste și muncitorești din țările socialiste – 30 – 31 iulie 1973 din Crimeea …369
 11. 1973, august 1, Crimeea – URSS. Stenograma convorbirii dintre Nicolae Ceaușescu, secretar general al PCR, cu Leonid I. Brejnev, secretar general al CC al PCUS, care a avut loc în Crimeea ……………………………………..387
 12. 1973, august 2, București. Protocolul nr. 17 al ședinței Comitetului Executiv al CC al PCR și extras din stenograma referitoare la întâlnirea din Crimeea a conducătorilor din unele țări socialiste, 30-31 iulie ……………………420
 13. 66. 1973, august 3, Mangalia – județul Constanța. Stenograma convorbirii dintre Nicolae Ceaușescu, secretar general al PCR, și M.A. Leseciko, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al URSS, președintele părții sovietice în Comisia interguvernamentală româno-sovietică de colaborare economică ……………………………………………………………………………………………………………………440
 14. 1974, aprilie 18, Varșovia. Nota convorbirii dintre Nicolae Ceaușescu, secretar general al PCR, și Leonid I. Brejnev, secretar general CC al PCUS, cu ocazia participării la ședința Comitetului Politic Consultativ al statelor participante la Tratatul de la Varșovia ……………………………………………………….455
 15. 1974, aprilie 26, București. Extras din protocolul nr. 7 al ședinței Comitetului Executiv al CC al PCR și stenograma convorbirilor, însoțită de textul Hotărârii privind Consfătuirea Comitetului Politic Consultativ al statelor participante la Tratatul de la Varșovia și activitatea delegației României ……………………………………………………………………………………………………466
 16. 1974, august 21, București. Stenograma discuțiilor dintre Nicolae Ceaușescu, președintele României, și A.N. Kosîghin, președintele Consiliului de Miniștri al Uniunii Sovietice, ……………………………………………………………..472
 17. 1974, octombrie, București. Notă a Ministerului Afacerilor Externe semnată de ministrul George Macovescu, către Nicolae Ceaușescu, președintele României, cu privire la comunicarea verbală a adjunctului ministrului Afacerilor Externe al URSS, N.N. Rodionov, ambasadorului român la Moscova, Gheorghe Badrus, legată de unele aprecieri ale istoricilor români asupra Basarabiei și Bucovinei de Nord ……………………………………………………..483
 18. 1974, noiembrie 13, București. Stenograma convorbirilor dintre Nicolae Ceaușescu, președintele României, secretar general al PCR și Konstantin F. Katușev, secretar al CC al PCUS, însoțită de o notă referitoare la relațiile dintre PCR și PCUS în anul 1974 și o notă de la Ștefan Andrei, șeful Secției Relații Externe al CC al PCR, legată de problemele ridicate de reprezentantul sovietic …………………………………………………………………………..486

72. 1974, noiembrie 28 și 30, București. Stenograma discuțiilor dintre Nicolae Ceaușescu, secretar general al PCR, și delegația PCUS, condusă de Andrei P. Kirilenko, membru al Biroului Politic, secretar al CC al PCUS, cu ocazia participării la Congresul al XI-lea al PCR …………………………………………527

0
  0
  Coș de cumpărături
  Coșul este golÎnapoi la produse

  Adaugă în coș