Editura Cetatea de Scaun - de 22 de ani facem istorie

OPOZIȚIA DIN INTERIOR. România și politicile CAER față de CEE (1957-1989) Vol. II Documente

Colecție: Istorie
Cod produs: CS00414
ISBN: 978-606-537-466-9
An apariție: 2020
Nr. pagini: 508
Format: 170x240mm

PREȚ 49,00 lei

Stoc epuizat

Descriere

Acest volum conține 61 de documente sau grupaje de documente pe tema poziției și opoziției manifestate de România față de problema generală a relațiilor dintre Consiliul de Ajutor Economic Reciproc (CAER) și Comunitatea Economică Europeană (CEE sau Piața Comună).

Selectate din fondurile Arhivelor Naționale Istorice Centrale (ANIC) și ale Arhivelor Diplomatice ale Ministerului Afacerilor Externe (AMAE), documentele acestei colecții aduc un plus de informație cu privire la activitatea României în CAER și la poziția sa specială în așa-numitul bloc estic. Ele deschid, totodată, noi perspective de cercetare asupra relațiilor României cu Europa Occidentală și Piața Comună.

Organizate cronologic, cele mai multe materiale acoperă perioada cuprinsă între 1957 și 1989. Volumul cuprinde însă și patru excepții – documente anterioare anului 1957, relevante pentru a înțelege caracterul interguvernamental al CAER și activitatea ulterioară a României în această organizație internațională.

Cuprins

Cuprins

Notă asupra ediției 7

Lista abrevierilor 9

Mulțumiri 11

Lista documentelor 13

Index de nume  505

Notă asupra ediției

Notă asupra ediției

Acest volum conține 61 de documente sau grupaje de documente pe tema poziției și opoziției manifestate de România față de problema generală a relațiilor dintre Consiliul de Ajutor Economic Reciproc (CAER) și Comunitatea Economică Europeană (CEE sau Piața Comună). Selectate din fondurile Arhivelor Naționale Istorice Centrale (ANIC) și ale Arhivelor Diplomatice ale Ministerului Afacerilor Externe (AMAE), documentele acestei colecții aduc un plus de informație cu privire la activitatea României în CAER și la poziția sa specială în așa-numitul bloc estic. Ele deschid, totodată, noi perspective de cercetare asupra relațiilor României cu Europa Occidentală și Piața Comună.

Organizate cronologic, cele mai multe materiale acoperă perioada cuprinsă între 1957 și 1989. Volumul cuprinde însă și patru excepții – documente anterioare anului 1957, relevante, în opinia noastră, pentru a înțelege caracterul interguvernamental al CAER și activitatea ulterioară a României în această organizație internațională.

După știința noastră, nici unul dintre documentele acestui volum nu a fost publicat anterior.* Materialele prezentate grupat sunt dedicate aceluiași moment sau eveniment și provin, cu foarte rare excepții, din același dosar. Această variantă de prezentare ajută la reconstituirea, pas cu pas, a procesului de luare a deciziilor, atât pe plan intern, cât și la nivelul CAER – o chestiune aflată din ce în ce mai mult în atenția cercetătorilor.

Fiecărui document (sau grupaj de documente) i-a fost atribuit un supratitlu. În multe situații, titlul original este foarte lung și redundant, iar în altele este foarte scurt și needificator. Prin urmare, supratitlul propus ne aparține, reprezintă o scurtă descriere a materialului și se regăsește în lista documentelor. Sub umbrela acestui supratitlu, se află documentele cu titlurile lor originale.

Cele mai multe materiale sunt publicate integral, dar există și documente publicate în parte, caz în care omiterea unor pasaje este marcată cu paranteze rotunde. Întregirile sau completările sunt anunțate prin paranteze pătrate. Numele proprii sunt transcrise așa cum apar în documentul original (cu menționarea transcrierii corecte/consacrate, acolo unde a fost posibil), iar sursa notelor de subsol este de fiecare dată menționată. S-au păstrat sublinierile, clasificările și subclasificările, precum și semnele citării. Termenul „Piața Comună” pare să fie plasat sau nu între ghilimele absolut aleatoriu; atunci când sunt folosite, semnele citării par a desemna faptul că alta era titulatura oficială a acestei organizației și că „Piața Comună” era un supranume.

Apariția acestei lucrări, cu cele două volume ale sale, nu ar fi fost posibilă fără sprijinul celor două arhive, ANIC și AMAE, și fără cooperarea personalului de la sălile lor de studiu. Le adresăm pe această cale mulțumiri!

Cercetarea a fost susținută financiar printr-un grant al Ministerului Cercetării și Inovării, CNCS – UEFISCDI, în cadrul PNCDI III (codul proiectului: PN-III-P1-1.1-PD-2016-0184).

* O excepție o constituie documentele 1 și 2, publicate în limba engleză ca anexe ale unui articol. Elena Dragomir, „The creation of the Council for Mutual Economic Assistance as seen from the Romanian archives”, în Historical Research, Volume 88, No 240, May 2015, 355-379.

Lista documentelor

Lista documentelor

 1. Proiectul aflat la baza documentului de constituire a CAER, 1948. 17
 2. Documentul de constituire a CAER, 8 ianuarie 1949. 19
 3. Raport asupra lucrărilor Biroului CAER, iulie 1949. 22
 4. Protocoalele Sesiunii a II-a a CAER, 25-27 august 1949. 30
 5. Protocolul Sesiunii a IX-a a CAER, 26-30 iunie 1958. 43
 6. Notă privind coordonarea acțiunilor de comerț exterior ale CAER
  față de țările capitaliste, 1 aprilie 1964. 48
 7. Notă privind îndeplinirea Programului Praga și adoptarea
  Programului minimal, iunie 1964. 52
 8. Date statistice privind comerțul dintre CAER și CEE, 1960-1967. 58
 9. Atitudinea țărilor membre CAER față de organele Pieței Comune,
  în perioada 1962-1968. 60
 10. Punctaj privind materialele elaborate de celelalte țări CAER
  referitor la integrarea economică, aprilie 1969. 70
 11. Poziția diferită a României în CAER, între 1962 și 1969. 83
 12. Strategia României în relațiile economice cu Piața Comună, 26 noiembrie 1970 100
 13. Notă privind discuțiile neoficiale la nivel de experți ai României și CEE, București, 15-16 iulie 1971 106
 14. Anexa secretă a Programului Complex al Adâncirii și Perfecționării
  în Continuare a Colaborării și Dezvoltării Integrării Economice Socialiste
  Țărilor Membre ale CAER, iulie 1971 110
 15. Studiu al MCE privind Piața Comună, iulie 1971 123
 16. Poziția României în problema relațiilor CAER-CEE, 1971 154
 17. Considerentele părții române privind stabilirea de contacte între CAER și Piața Comună, 6 octombrie 1971 163
 18. Intervenția reprezentantului României la a 56-a ședință a
  Comitetului Executiv al CAER, 8-20 ianuarie 1972. 167
 19. Notă privind obținerea de către România de preferințe vamale
  de la CEE, 11 martie 1972. 170
 20. Notă privind dezvoltarea relațiilor comerciale ale României cu
  țări capitaliste dezvoltate, 6 aprilie 1972. 174
 21. Note privind transmiterea la Comisia CEE de date statistice
  asupra dezvoltării economice a României, septembrie-octombrie 1972. 176
 22. Materiale privind strategia României față de Piața Comună,
  martie 1973. 180
 23. Propuneri prinvind contactele dintre CAER și CEE, adoptate de
  cea de-a 62-a ședință a Comitetului Executiv al CAER, 21 aprilie 1973. 193
 24. Notă privind obținerea de către România de preferințe vamale generalizate din partea CEE, iulie 1973 200
 25. Materiale privind înființarea unei Comisii pentru problemele
  relațiilor economice cu CEE, 6 iulie 1973. 203
 26. Materiale privind poziția României față de contactele CAER-CEE,
  24 noiembrie 1973. 209
 27. Materiale privind ședința grupului de lucru CAER în problema contactelor cu CEE, 28-29 noiembrie 1973 219
 28. Notă privind convorbirea neoficială dintre George Macovescu și Christopher Soames din 13 mai 1974 232
 29. Telegramă a MAE privind poziția României față de contactele
  CAER-CEE, 7 noiembrie 1974. 234
 30. Telegramă a MAE privind schema de acord comercial cadru
  propusă de CEE în noiembrie 1974. 236
 31. Notă a MAE privind Piața Comună și relațiile României cu
  aceasta, 18 iunie 1975. 238
 32. Materiale privind poziția României în problema relațiilor
  CAER-CEE, iunie 1975. 247
 33. Punctaj referitor la CEE, septembrie 1975. 264
 34. Notă privind raporturile CAER-CEE, 24 septembrie 1975. 267
 35. Discursul lui Christopher Soames la București, 8 ianuarie 1976. 270
 36. Proiectul de Acord propus de CAER Pieței Comune în februarie
  1976. 278
 37. Materiale privind întâlnirea dintre Gerhard Weiss, președintele Comitetului Executiv al CAER, și Gaston Thorn, președintele Consiliului
  CEE, Luxemburg, 16 februarie 1976. 285
 38. Telegramă a MAE privind negocierile asupra unui acord
  CAER-CEE, 9 aprilie 1976. 292
 39. Reacții la propunerea CAER de încheiere a unui acord cu CEE,
  27 aprilie 1976. 296
 40. Materiale privind proiectul de Acord CAER-CEE, propus de
  Piața Comună la 15 noiembrie 1976. 302
 41. Notă a MAE privind proiectul de acord propus de CEE la 15
  noiembrie 1976. 306
 42. Materiale privind discuțiile oficiale exploratorii România-Piața Comună din 26-28 iulie 1977 308
 43. Materiale privind întâlnirea dintre M. Marinescu și H. Simonet, Bruxelles, 21 septembrie 1977 322
 44. Materiale privind întâlnirea dintre N. Faddeev și W. Haferkamp, Moscova, 29-30 mai 1978 330
 45. Materiale privind întâlnirea dintre experții CAER și experții
  CEE, Bruxelles, 25-28 iulie 1978. 361
 46. Materiale privind ședința grupei de redactare a CAER în
  problema relațiilor cu CEE, Moscova, 22-23 martie 1979. 387
 47. Informarea delegației CAER privind tratativele CAER-CEE din
  26-28 noiembrie 1979. 415
 48. Telegrama lui Ovidiu Ionescu (Geneva) pentru MAE, privind
  stadiul negocierilor dintre CAER și CEE, 18 iulie 1980. 423
 49. Statutul CAER, cu modificările ulterioare (1959-1981) 425
 50. Propunerile Comisiei Permanente CAER de Comerț Exterior
  privind relațiile cu CEE, martie 1984. 446
 51. Materiale privind ședința Biroului Comitetului Executiv pentru problemele relațiilor cu CEE, 10-14 decembrie 1984 455
 52. Raportul delegației române la cea de-a 113-a ședință a Comitetului Executiv al CAER, 14-16 ianuarie 1985 463
 53. Poziția României privind relațiile CAER cu CEE, martie 1985. 465
 54. Proiectul de criterii comune privind relațiile dintre țările
  membre CAER și CEE, martie 1985. 473
 55. Schimb de scrisori între Viaceslav Sîciov, Secretarul CAER, și
  Willy De Clercq, comisar CEE, iulie 1985-ianuarie 1986. 479
 56. Scrisoarea lui Ilie Văduva, ministrul afacerilor externe al RSR,
  pentru Willy De Clercq, membru în Comisia CEE, 18 martie 1986. 483
 57. Raportul delegației române la ședința Biroului Comitetului
  Executiv al CAER pentru problemele relațiilor cu CEE din 25 martie 1986. 485
 58. Mandatul delegației române la ședința Biroului Comitetului
  Executiv al CAER pentru problemele relațiilor cu CEE din 26-28 mai 1987. 488
 59. Raportul delegației române la ședința constitutivă a Comitetului CAER pentru colaborare în domeniul relațiilor economice externe,
  Moscova, 15-16 februarie 1988. 492
 60. Mandatul delegației române la ședința Comitetului CAER
  pentru colaborare în domeniul relațiilor economice externe din 7-8
  septembrie 1988. 496
 61. Raportul delegației române la ședința Comitetului CAER pentru colaborare în domeniul relațiilor economice externe, din 30-31 mai 1989 501
0
  0
  Coș de cumpărături
  Coșul este golÎnapoi la produse

  Citește mai mult