Editura Cetatea de Scaun - de 22 de ani facem istorie

Securitatea şi intelectualii în România anilor ’80. Documente esențiale

Cod produs: CS00261
ISBN: 978-606-537-205-4
Nr. pagini: 200
Format: 17 x 24 cm

PREȚ 32,00 lei

Stoc epuizat

Descriere

În volumul de faţă, documentele pe care ne-am propus să le publicăm reprezintă o timidă radiografie a vieţii intelectuale, foarte diversă şi prolifică, chiar în condiţiile aus­tere oferite de România anilor ’80. Radiografia nu este, aşa cum s-ar putea crede, făcută doar prin „lentilele” Securităţii, ci şi din perspectiva celor care, din proprie iniţiativă ori sub o presiune sau alta, au aşternut pe hârtie câteva note informative.
Din diverse consideraţii sau interese, s-au pus frecvent în discuţie valoarea docu­mentelor rămase de la Securitate şi calitatea lor de izvor istoric veritabil[1]. Aceasta şi pentru că, e binecunoscut faptul, una dintre atribuţiile Securităţii a fost dezinformarea. De aici şi păreri ale unor istorici cum că „nu se poate găsi adevărul în documente aparţinând unei instituţii create pentru a genera falsul şi opresiunea”[2]. Alţi cercetători au demonstrat însă contrariul, susţinând că folosirea acestor documente fără a le corobora cu alte surse şi fără a înfăţişa contextul în care ele au fost create înseamnă un risc, acela „de a scrie istoria după dictarea Securităţii”[3]. Dacă pentru istorici, valoarea ştiinţifică a acestui izvor este dată doar atunci când e confruntat cu alte surse, pentru publicul larg, ca şi pentru o parte din cei care şi-au văzut propriul dosar, documentele respective nu oferă nici pe departe răspunsurile pe care le aşteptau.
În ce ne priveşte, suntem între cei care au convingerea că, pentru istoria recentă, dosarele Securităţii au o valoare care nu poate fi trecută cu vederea. Sunt aici informaţii despre evenimente şi fapte aproape necunoscute (din alte surse) şi publicarea acestora în­seamnă recuperarea unei părţi din istoria comunismului românesc. Ele sunt totodată o „cheie” prin care mecanismele regimului comunist pot fi cunoscute, înţelese şi dis­cutate. Dosarul de la Securitate redă istoria „luptei individului cu sistemul”, reflectând şi punctul de vedere al Partidului vizavi de cel urmărit. Totodată, dosarul este un „adevărat inventar al slăbiciunilor de caracter ale individului”[4]. Notele informative despre acesta sunt semnate, conspirativ de cele mai multe ori, de către persoane care nu-l agreau. Aici se ghicesc de multe ori invidia, ostilitatea sau conflictul cu un coleg, vecin, rudă sau chiar prieten. Pe acest fir, al delaţiunii, ofiţerul ajungea la informaţia „de interes operativ”.

Nota asupra ediției
Acest volum este alcătuit, exclusiv, din documente ale Securităţii, aflate în fondurile Documentar, Informativ şi Reţea din arhiva C.N.S.A.S. Toate documentele conţin referiri directe sau indirecte la viaţa unor personalităţi, evenimente şi/sau instituţii de cultură din România. Limitele cronologice sunt 1980-1989.
Selecţia documentelor s-a făcut având în vedere conţinutul acestora şi momentul când au fost redactate. Preponderente sunt notele informative furnizate de diverse surse ale Securităţii, redate cu numele conspirativ, iar acolo unde a fost posibilă deconspirarea, cu numele real.
Obiectivul a fost acela de a reliefa starea de spirit şi nemulţumirile intelectualilor autohtoni, pe baza textelor scrise de ei înşişi. Din acest motiv am căutat să redăm cât mai fidel textul original al acestora, fără intervenţii. Am adus clarificări în notele de subsol, iar intervenţia noastră în text este încadrată între paranteze drepte. Acolo unde a fost cazul, am rectificat greşelile gramaticale sau nume de locuri şi oameni scrise eronat. Pentru a respecta dreptul la intimitate am evitat să redăm adresa completă a unor personalităţi dar şi detalii despre familie, probleme de sănătate sau de viaţă intimă. Acolo unde am omis aceste referiri am semnalat cu […]. Menţionăm că documentele publicate în volum sunt inedite.
În final, dorim să mulţumim conducerii Institutului Revoluţiei Române, îndeosebi domnului Constantin Corneanu, pentru sprijinul acordat în pregătirea şi publicarea acestui volum.

0
    0
    Coș de cumpărături
    Coșul este golÎnapoi la produse

    Citește mai mult