Editura Cetatea de Scaun - de 22 de ani facem istorie

DIMITRIE DAN. Un etnograf uitat. Monografie și antologie de texte

Colecție: Etnografie
ISBN: 978-606-537-703-5
An apariție: 2024
Nr. pagini: 432
Format: 290x205 mm

PREȚ 96,00 lei

Descriere

În monografie este examinată viața și opera neobositului cercetător român al istoriei și etnografiei Bucovinei, preot, paleograf, culegător de antichități, publicist, membru corespondent al Academiei Române – Dimitrie Dan (1856–1927). D. Dan și-a câștigat recunoașterea europeană la vremea sa, în primul rând scriind lucrări consacrate istoriei și etnografiei grupurilor etnice bucovinene: ruteni (ucraineni), români, armeni, lipoveni, evrei, țigani.

Pe baza unor noi date de arhivă introduse pentru prima dată în circulația științifică, din analiza periodicelor din a doua jumătate a secolului al XIX-lea până în prima jumătate a secolului al XX-lea și a lucrărilor științifice ale lui D. Dan, cititorul va avea la dispoziție cea mai completă biografie a omului de știință din zilele noastre, o listă completă a lucrărilor sale publicate, clasificarea lucrărilor științifice și publicistice, cu o analiză a semnificației internaționale a moștenirii lăsate, o descriere a unui număr mare de lucrări ale sale, o bibliografie dedicată cercetătorului științific.

Cuprins

INTRODUCERE. 7

 

CAPITOLUL I  IZVOARELE ȘI ISTORIOGRAFIA.. 9

1.1. IZVOARELE. 9

Planșa 1. 11

Planșa 2. 23

1.2. ISTORIOGRAFIA.. 25

Planșa 3. 38

 

CAPITOLUL AL II-LEA VIAȚA ȘI ACTIVITATEA LUI DIMITRIE DAN.. 43

2.1. DATE BIOGRAFICE. 43

2.2. INDICELE BIBLIOGRAFIC AL LUCRĂRILOR LUI D. DAN (1875-1927) 56

Planșa 4. 64

2.3. IMPORTANȚA INTERNAȚIONALĂ A OPEREI ȘTIINȚIFICE. 71

 

CAPITOLUL AL III-LEA PATRIMONIUL ȘTIINȚIFIC AL LUI D. DAN.. 83

3.1. CLASIFICAREA OPERELOR LUI D. DAN.. 83

Planșa 5. 84

3.2. STUDII ÎN DOMENIUL ISTORIEI 88

Planșa 6. 91

Planșa 7. 99

3.3. MONOGRAFII DE LOCALITĂȚI 103

3.4. INVESTIGAREA ETNIILOR DIN BUCOVINA.. 113

Planșa 8. 123

3.5. PUBLICAȚII ÎN DOMENIUL ETNOGRAFIEI ȘI FOLCLORULUI 127

3.6. PREDICI ȘI LUCRĂRI DEDICATE CHESTIUNILOR BISERICO–DUHOVNICEȘTI 148

3.7. STUDII ÎN DOMENIUL MUZEOLOGIEI, VALORIFICĂRII MONUMENTELOR ȘI PALEOGRAFIEI 151

Planșa 9. 157

3.8. LUCRĂRI DEDICATE TOPONIMIEI ȘI ȘTIINȚELOR NATURII BUCOVINEI 158

3.9. TRADUCERI 160

3.10. PUBLICISTICĂ.. 160

3.11. MEMORII. RECENZII. NECROLOGURI 161

 

ANEXE Reeditarea unor fragmente de lucrări ale lui Dimitrie Dan. 163

Credințe poporale bucovinene. 165

Datine și credințe („Ion Creangă”, Bârlad, 1909 р.) 199

Obiceiuri și credințe armene la naștere, nuntă și înmormântare (1904) 203

Evreii din Bucovina. Studiu istoric, cultural, etnografic și folcloric (1899) 229

Lipovenii din Bucovina (1894) 249

Rutenii din Bucovina (1913) 271

Țiganii din Bucovina (1892) 301

Mănăstirea și comuna Putna (București, 1905) 315

Comuna Straja și locuitorii ei. Studiu istoric, topografic și folcloric. Cu nouă ilustrațiuni, portretul autorului și o hartă a comunei (Cernăuți, 1897) 329

Stâna la românii din Bucovina. Schiță folclorică ilustrată (1922) 407

INTRODUCERE

Din pleiada multinațională a istoricilor și etnografilor Bucovinei de la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea, reprezentată de nume atât de celebre, precum R.F. Kaindl, F.A. Wickenhauser, I. Polek, S. Smal-Stotskyi, M. Korduba, H. Kupceanko, T. Bendela, H. Piddubnîi, O. Pavlîk, I. Bronskîi, A. Galban, I. Nistor, D. Onciul, S. F. Marian, Elena Niculiță-Voronca etc., un loc proeminent îi revine și cercetătorului român Dimitrie Dan (1856-1927).

A slujit ca preot într-un număr de eparhii din Bucovina și s-a remarcat prin pregătirea sa teologică de înaltă calitate și munca constantă asupra sa, ceea ce reiese din publicațiile despre chestiunile bisericești. Concomitent, întreaga viață a lui D. Dan a fost însoțită de o pasiune extraordinară pentru istoria și etnografia pământului natal. A devenit un cercetător neobosit al istoriei mănăstirilor, bisericilor și satelor, obiceiurilor, credințelor și riturilor din viața oamenilor obișnuiți, a studiat cuprinzător diferitele grupuri etnografice care trăiau în Bucovina (armeni, evrei, lipoveni, țigani, ruteni/ ucraineni, români), nu au rămas în afara atenției sale obiectivele interesante din regiune, s-a ocupat de descifrarea și studierea inscripțiilor găsite și a documentelor de arhivă, a colecțiilor de carte ale diferitelor mănăstiri etc. Pentru el, valorificarea monumentelor istorice nu era un slogan gol. S-a angajat serios în organizarea de muzee și diverse expoziții cu conținut etnografic.

Munca sa fructuoasă în domeniul istoriei, etnografiei și muzeologiei a fost binecunoscută la vremea aceea datorită publicării constante în presă și în publicațiile periodice, în broșurile și cărțile sale. Merită subliniat faptul că D. Dan a scris peste 156 de lucrări pe diverse teme, inclusiv de natură jurnalistică. Avansând pe calea duhovnicească, a primit recunoaștere și în cercurile științifice. Lucrările sale au fost publicate în diferite limbi (română, germană, armeană) și au fost bine cunoscute în Europa și America. Pentru realizările sale semnificative în domeniul științific, D. Dan a fost ales membru corespondent al Academiei Române. A fost decorat în repetate rânduri cu medalii de diferite grade atât în Austro-Ungaria, cât și în România. Iar când istoricul s-a stins din viață, memoria i-a fost cinstită cu necroloage și articole în periodice și publicații științifice. După moartea savantului, interesul pentru operele lui a dispărut oarecum, dar în prezent atenția pentru lucrările lui D. Dan a crescut din nou și a devenit relevantă. În România se publică articole științifice dedicate cercetărilor sale, se susțin lucrări de master și teze de doctorat pe baza lucrărilor istoricului, operele savantului sunt republicate și popularizate, străzi poartă numele lui. Într-o anumită măsură, unele lucrări ale lui D. Dan și biografia sa au devenit cunoscute și cititorului vorbitor de ucraineană.

Activitatea științifică a lui D. Dan în domeniul etnografiei se află de mult în atenția autorilor monografiei propuse. Antonie Moisei, în anii studenției, în cartea sa dedicată etnografului român S.F. Marian, l-a numit pe D. Dan unul dintre cei mai cunoscuți elevi și discipoli ai săi. În cadrul susținerii tezei de doctorat în care au fost investigați cercetătorii români ai etnografiei Bucovinei, a fost clar conturat rolul lui D. Dan în studiul etniilor din nordul acestui ținut. Material etnografic și folcloric din moștenirea științifică a lui D. Dan a fost folosit și de acesta în teza sa de doctor habilitat pe tema riturilor calendaristice la românii din Bucovina (reflectată în două monografii). Împreună, autorii acestei cărți au publicat rezultate ale cercetării lor asupra investigărilor etnografice a lui D. Dan în paginile publicațiilor științifice naționale și internaționale care pot fi studiate mai detaliat în secțiunea dedicată istoriografiei.

Cercetările de mulți ani ale vieții și operei lui Dimitrie Dan ne permit astăzi să oferim cititorului o serie de rezultate noi. Vorbim, la prezent, despre cea mai completă, detaliată biografie a lui D. Dan, bazată pe izvoare arhivistice și istoriografice, care dezvăluie activitatea lui intensă și versatilă. Pentru prima dată am alcătuit un indice bibliografic al lucrărilor științifice și publicistice ale lui D. Dan, începând de la prima publicație, din 1875, și până la moartea sa, în 1927, ceea ce este, cu siguranță, o noutate științifică. De asemenea, am încheiat prima istoriografie dedicată acestui cunoscut bucovinolog, am realizat o clasificare detaliată a lucrărilor lui. Un fapt important, neapreciat nici măcar în România, după părerea noastră, este analiza recunoașterii internaționale a operelor lui D. Dan, în principal datorită publicării lucrărilor lui în limbile germană și armeană. Printre numeroasele lucrări ale cercetătorului, analizate în paginile acestei monografii, există unele încă necunoscute nu doar în Ucraina, ci chiar și în România. Motivul pentru aceasta este că unele dintre lucrările sale au devenit deja rarități bibliografice. Sperăm că lucrările lui D. Dan despre Bucovina vor ocupa un loc binemeritat printre lucrările oamenilor de știință de diferite naționalități.

Autorii își exprimă sincera mulțumire tuturor celor care, în diferite etape de lucru la carte, au oferit sprijin și au contribuit la publicarea acestei monografii.

 

0
    0
    Coș de cumpărături
    Coșul este golÎnapoi la produse

    Adaugă în coș